Centropyge bicolor

Billeder

Centropyge bicolor

Vis alle billeder

Varianter
Centropyge bicolor er meget lig arten Centropyge joculator, men mangler den blå ring omkring øjne.
Generel beskrivelse
Arten holder harem idet en større han gyder sammen med flere hunner. Hvis en enlig han i akvariet dør, vil en hun skifte køn og erstatte ham. Er meget følsom over for kobberforgiftning ved medicinbehandling.
Det er ikke en dvægkejser for opstartsakvariet. Det er en art som synes at trives bedre hvis der er mange løshængdende algetråde i akvariet. Den nipper ofte til storpolyppede stenkoraller (fx. hjernekoral).

Alle de dværgkejsere der ønskes holdt i akvariet, bør tilføres på samme tid. Alternativt kan man isætte det mindste individ først, efterfulgt af en større. Målet er af have kun én han pr. akvarium. Blandt de arter som er hermafroditter burde det ikke være svært, men blandt de arter hvor kønnet er indiskutabelt kan det blive til ren gætteri. Husk på, at hannen som hovedregel er større end hunnen i sit eget harrem. Des større størrelsesforskel der er mellem to individer, des stører er chancen for at det bliver til en han og en hun. Husk også på, at hunner der bliver holdt i et akvarie i for langt tid uden nogen han, før eller siden vil ændre køn. Det er typisk den største hun der gør dette.

Tidligere troede man at det ikke var muligt at "konvertere" tilbage fra at have været en han til at blive en hun. Seneste forskning tyder dog på, at det blandt nogle kejserfisk er muligt at transformere sig tilbage til det feminine køn, men en dominerende han vil måske dræbe en anden han, selvom den mindre dominerende han er igang med denne transformationsproces. En anden måde hvorpå man kan dæmpe dværgkejserfiskenes aggressive tendenser er, at holde dem sammen med større fisk. De er mindre offensive når de ved, at der er en rovfisk til stede. Det skal selvfølgelig ikke anbefales at sætte dem sammen med fisk som rent faktisk kan spise dværgkejsere. Sæt dem sammen med andre beboere der er tre til fem gange større end dem selv fx. store kejserfisk og nogle sommerfuglefisk. Nogen dværgkejsere vil måske blive stressede over at være i samme akvarieum med store fisk. De vil konstant flygte og søge skjul. Vær derfor opmærksom hvis det forsøges at afprøve denne aggression-reduktions-strategi.

Blandt flere af de større kejserfisk er der store variationer i farvesammensætninger fra de er ungfisk til de bliver fuldvoksne fisk. Dette er imidlertid ikke tilfældet blandt Centropyge arterne, hvor der kun er lidt farveforskel, eller slet ingen. Centropyge flavissimus er dog en af undtagelserne.

Kilde: Scott W. Michael, Anglefishes & Butterflyfishes, 2004
Yngleadfærd
Yngelpleje
Kejserfisk gyder frit i vandet, hvilket dog sjældent sker i akvarium, hvor fiskene enten ikke er kønsmodne eller har for lidt plads.

Ynglebiologi
Æglægger, gyder frit i vandet

Drægtighed
Drægtig i ca. 1 md.

Førstegangs opdræt i DK
Ikke opdrættet iflg DAU

Info
Type
Saltvand, Fisk - Dværgkejsere

Handelsnavn
Tofarvet dværgkejserfisk, Bicolor Angelfish, Oriole Angelfish

Populærnavn
Tofarvet dværgkejserfisk, Bicolor Angelfish, Oriole Angelfish

Artsnavn
Centropyge bicolor

Region
Indiske Ocean og Stillehavet, Malaysia til Samoan og Phønixøerne, nord til det sydlige Japan og syd til det nordvestlige Australien.

Opdager
Bloch, 1787

Adfærd
Haremstørrelsen går fra en til syv hunner og nul til ni yngere hanner. De samler sig ofte i små grupper inden for den dominerende hans territorium og associeres ofte med andre arter (fx. goatfishes) når de tager føde til sig.


Familie
Pomacanthidae

Reefsafe
Ikke altid

Udseende
Farver
Bagkroppen er dyb blå og forkroppen gul. Farverne adskilles af en tynd lodret, lys stribe, som også findes ved basis af den gule halefinne. Over øjet findes en kort blå stribe.

Form
Oval krop med spidse gat- og rygfinner.

Kønsforskel
Det er som regel muligt at se forskel på hanner og hunner ved at betragte deres størrelse. Hannerne er typisk større end hunnerne. Endvidere kan der også være forskel på finnerne, typisk med en kraftigere aftegning og markering af finnerne hos hannen end hos hunnerne. Et eksempel kunne være Centropyge joculator og Centropyge heraldi.

Størrelse
15 cm.

Varianter
Centropyge bicolor er meget lig arten Centropyge joculator, men mangler den blå ring omkring øjne.

Optimale Forhold
Min. temperatur
20

Max. temperatur
27

Min. pH
7.5

Max. pH
8.5

Min. KH
8

Max. KH
12

Belysning
Medium-høj

Niveau
Alle zoner

Dekoration
Denne art er meget sky og den vil altid være i nærheden af sit skjulested. Sørg derfor at der er rig mulighed for at den kan gemme sig blandt koraller og huler.

Biotop
Den tofarvet dværgkejser er mest almindelige blandt koralgrus i laguner eller blandt levende koraller ved mere beskyttende revflader. Den forekommer fra 2 til 20 meters dybde.

Min. akvarie
400

Foder
Foder:
 • Centropyge bicolor lever bl.a. af Lyngbya
 • grønne alger (fx. Cladophora og Enteromorpha)
 • organisk materiale i form af rester fra planter og dyr
 • affaldsprodukter og andre mikroorganismer. Kan finde på at nippe til stenkoraller
 • men der er forskel fra individ til individ.
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Morten Lomholt Olsen

  Udskrift venlig version