Mylochromis ericotaenia

Billeder

Nkhata Bay

Vis alle billeder

Generel beskrivelse
Da de første individer af denne art blev sendt til vores akvarier, mente man at den tilhørte Placidochromis (Marc Danieux personlige kommentar).

Mylochromis ericotaenia lever i hele Malawisøen. Den lever på sandbunden i overgangszonen, hvor vandstanden er lav, men man har også fanget individer på 25 meters dybde.

Akvariet bør ikke være mindre end 530 l., da fisken har en temmelig pæn størrelse. Det er en rimelig rolig fisk, der sagtens kan holdes parvis. Indret akvariet med fint sand og et par sten her og der.

I naturen æder den zooplankton og invertebrater, som den finder i sandbunden.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Når denne art kommer i legehumør, bygger hannen en platform og lokker hunnen dertil. Legen finder sted, og hunnen går ca. 21 dage med ungerne i munden.

Antal unger
50-60

Brugere der har opdrættet denne art
Superbruger malawi-maker (Inaktiv)
Info
Type
Cichlider, Malawi - Fritsvømmer

Handelsnavn
-

Videnskablig beskrevet
Denne art blev videnskabelig beskrevet af Regan i 1922.

Udseende
Farver
Mylochromis ericotaenia har en lidt anden farvetegning end de øvrige Mylochromistyper. Den er meget lyseblå i kropsfarven, og har tværstriber og nogle tydeligere markerede prikker. Hunnerne og ungfiskene ligner hannen, dog uden den blå kropsfarve.

Størrelse han
21

Størrelse hun
17

Optimale Forhold
Min. temperatur
23

Max. temperatur
28

Min. pH
7.8

Max. pH
8.5

Min. akvarie
530

Holdes bedst som
Par

Foder
Foder:
  • Cichlidesticks
  • Crisp
  • Flagefoder
  • Kilder og forfatter
    Forfatter
    Esben Korrektur, Laura 2013

    Udskrift venlig version