Thorichthys meeki

Billeder

Thorichthys meeki "Villahermosa"

Vis alle billeder

Varianter
Farveintensiteten varier en del alt efter fangststedet
Generel beskrivelse
Thorichthys meeki er en mellemstor cichlide, der har et stort udbredelsesområde, der strækker sig fra tilløbene til Grijalva floden i vest, til den øverste del af Yucatan halvøen i Mexico mod øst og inkluderer Rio Pichucalco, lagunerne omkring Grijalva's og Usamacinta's nedre løb, Rio Chompán, Rio Candelaria og Rio Champotón

T. meeki lever i søer, laguner og floder, -ofte med svagt strømmende vand, hvor bunden består af mudder og detritus, og nogle steder i udbredelsesområdet side om side med T. pasionis og T. helleri. Sidstnævnte foretrækker dog generelt mere strømmende vand.

Andre cichlider der findes sammen med T. meeki er: Amphilophus robertsoni, Vieja bifasciata, V. heterospilus, V. synspila, "Cichlasoma" pearsei, "C". octofasciatum, "C". salvini, "C". urophthalmus, Parachromis freidrichsthali og Petenia splendida. De fem sidstnævnte er rovfisk, der bl.a. lever af T. meeki yngel.

Den ernærer sig hovedsageligt af små krebsdyr, snegle og invertebrater, der findes i det øverste lag af den mudrede bund - en mundfuld tages ind, alt spiseligt filtreres fra og resten ryger ud gennem gællerne. Artens forholdsvis lange snude, kan ses som en tilpasning til denne form for fødesøgning.

Thorichthys meeki ligner T. affinis en del, men sidstnævnte er som regel mere orange i farven, og har et lidt spidsere hoved.

Der er en forholdvis svag forskel mellem kønnene. Hannen bliver størst, og har en tendens til længere og mere udtrukne finner, mens hunnen har et ikke så kraftigt og mere afrundet hoved.

Et akvarie til Thorichthys meeki indrettes med en bund af fint sand og og dekorationen skal bestå af rødder og stenopbygninger der danner huler og skjulesteder for fiskene. Koncentrationen af T. meeki i naturen er stor, og et par i naturen opretholder et lille territorium på omkring 50 x 50 cm.
T. meeki holdes bedst i en lille folk på 6-8 individer, for man kan få deres fulde adfærd, med små revirkampe parrene imellem, at se. Dette kræver minimum et 325 liters akvarie.

Arten kan også holdes parvis i mindre akvarier, men man får da ikke det fulde udbytte af fiskens adfærd. T. meeki kan ligesom de andre Thorichthys arter være sky og lette at stresse, hvilket kan afhjælpes ved at holde den sammen med nogle robuste levendefødene tandkarper, f.eks. Xiphophorus helleri og Poecilia velifera. T. meeki skal ikke holdes sammen med meget territorielle arter, som f.eks. zebra cichliden Cryptoheros nigrofasciatus.
Yngleadfærd
Yngleadfærd
Thorichthys meeki er en pardannende substratleger, der lægger sine æg på en afrenset flade. Æggene klækker efter to dage og ungerne bliver fritsvømmende efter yderligere fem dage. Hunnen står for pasningen af æg og larver, mens hannen forsvarer det ydre revir. Så snart ungerne er blevet fritsvømmende, deltager hannen også i pasningen af ungerne, der normalt forlader forældrene efter 3-4 uger.

Antal unger
300

Brugere der har opdrættet denne art
Bruger bimmer
Bruger jeppekp (Inaktiv)
Bruger Skralde (Inaktiv)
Superbruger Tonny Brandt Andersen 01/08-2005 01/08-2005Beskrivelse
Bruger wendyshah (Inaktiv)
Waagø (Slettet)
Bruger axis_mundi (Inaktiv)
Bruger svarholt (Inaktiv)
Bruger Hapla (Inaktiv)
Bruger KGP (Inaktiv)
Bruger Laursenautzen (Inaktiv)
Vandland (Slettet)
Bruger gallus
Bruger laursen 8700
Bruger plecostomusen
Bruger mikk038q
Bruger Philip & Camilla (Inaktiv)
Info
Type
Cichlider, Central Amerika

Handelsnavn
Rødstrubet Cichlide

Videnskablig beskrevet
(Brind, 1918)

Udseende
Størrelse han
15

Størrelse hun
13

Varianter
Farveintensiteten varier en del alt efter fangststedet

Optimale Forhold
Min. temperatur
23

Max. temperatur
28

Min. pH
7.5

Max. pH
8.5

Min. akvarie
250

Holdes bedst som
Par

Foder
Foder:
 • Artemia
 • Cyclops
 • Daphnier
 • Flagefoder
 • Krill
 • Levende føde
 • Myggelarver (Hvide)
 • Myggelarver (Sorte)
 • Kilder og forfatter
  Forfatter
  Thomas Andersen Korrektur, Laura 2013

  Udskrift venlig version